O nama
print

Kako poslujemo

Financijska izvješća

2017
Finansijski izvještaji Odluke, izvještaji i ugovori
2016
Finansijski izvještaji Odluke, izvještaji i ugovori
2015
Skupština akcionara Finansijski izvještaji Odluke, izvještaji i ugovori
Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2014 godinu [pdf 491,3 kB]Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna finansijskog izvještaja i izvještaja o poslovanju za 2014 god [pdf 550,5 kB]Odluka tac.1 [pdf 534,8 kB]Odluka o raspodjeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2014 godini [pdf 570,7 kB]Odluka o sticanju sopstvenih akcija [pdf 1,2 MB]Odluka o sazivanju skupštine 2015 [pdf 72,1 kB]Odluka o saglasnosti na ugovore članova Upravnog odbora [pdf 1,0 MB]Odluka o prihvatanju Revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji [pdf 498,8 kB]Odluka o prihvatanju Izvještaja o radu Upravnog odbora [pdf 508,9 kB]Odluka o izboru revizora za poslovnu 2015 [pdf 520,9 kB]Odluka o izboru članova Upravnog odbora [pdf 1,0 MB]Odluka o sazivanju XV sjednice Skupštine akcionara Društva [pdf 701,2 kB]Izvještaj o radu Upravnog odbora u 2014 godini [pdf 1,4 MB]Ugovor o vodjenju poslova drustva-direktor [pdf 142,9 kB]Ugovor predsjednik [pdf 156,9 kB]Ugovor čl UP-komercijalni poslovi [pdf 157,4 kB]Ugovor čl UP-neovisni [pdf 153,3 kB]Ugovor čl UP-pravni poslovi [pdf 156,9 kB]Ugovor čl UP-računovodsvo [pdf 157,3 kB]
2014
Skupština akcionara Godišnji izvještaj Finansijski izvještaji Izjave Odluke i prijedlozi odluka Odluke sa Skupštine akcionara Izvještaji Odluke sa Skupštine akcionara
2013
Izvještaji Polugodišnji izvještaji Skupština akcionara Izvještaji Odluke Godišnji izvještaj