Upravni Odbor

Članovi Upravnog odbora:

Ivanka Granić – predsjednica

Erna Hrnić – član
Marica Vidaković – član
Zorka Bubalo - član
Sanda Gvero - član

Direktorica Društva: Marica Vidaković