Upravni Odbor

Upravni odbor:

Slavko Ledić - predsjednik

Marina Stupar - članica
Ivanka Granić - članica
Sanda Gvero - članica
Edina Alić - članica


Direktorica Društva: Marina Stupar