Upravni Odbor

Članovi Upravnog odbora:

Zorka Bubalo – predsjednica

Ankica Đurić – član
Erna Hrnić – član
Ivanka Granić – član
Marica Vidaković – član
Sead Bešić – član

Direktor Društva: Marica Vidaković