Osnovni podaci

Puni naziv: MIRA d.o.o. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda, članica KRAŠ grupe
Skraćeni naziv: MIRA d.o.o. članica KRAŠ grupe
Sjedište: Ulica Kralja Aleksandra br. 3, 79101 Prijedor, Bosna i Hercegovina
Žiro račun KM: 562-007-00000038-38 NLB Razvojna banka, 161-045-00212200-48 Raiffeisen banka
JIB: 4400674180007
PIB: 400674180007
Matični broj: 1430297